Vi behandlar

Att våga bryta mönster och få bekräftat varför du mår dåligt kan vara nog så skrämmande, men även befriande. Det möjliggör för dig att få den hjälp du behöver.

Att må psykiskt dåligt kan vara att du känner dig annorlunda och inte får vardagen att gå ihop. Vardagen kan präglas av störningar i upplevelser och beteenden.

Psykisk ohälsa innehåller ofta känslor av nedstämdhet, ångest och förvirring. Vi kan hjälpa dig att komma tillrätta med de känslorna, eller om du har sömnsvårigheter och stress som påverkar ditt liv negativt. Vi gör också neuropsykiatriska utredningar.

Vi kan utreda och behandla psykisk ohälsa med såväl läkemedel som psykologisk behandling. Genom att vi förstår vikten av att ställa rätt diagnos från början kan vi erbjuda en effektiv behandling från start.