Ångest

Gemensamt för alla ångestsjukdomar är att det handlar om en ångest som växt sig så stark att den påverkar och begränsar ditt vardagliga liv.

Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för flera yttringar av ångest. Ångest är kroppens sätt att reagera på vad du upplever som fara. Den visar sig bland annat genom hjärtklappning, oro, svettningar, illamående och att du får svårt att andas. Det kan kännas skrämmande och obehagligt, men är ofarligt.

Många kan uppleva obehag vid till exempel arbetsintervjuer eller att prata inför en stor grupp. Men det handlar mer om en tillfällig stress, en vardaglig oro. Gemensamt för ångestsjukdomarna är att det rör sig om en ångest som växt sig så stark att den begränsar och tar över ditt dagliga liv.

De olika ångestsyndromen är: