Hälsoångest

Hälsoångest, även känt som hypokondri, innebär att du har en stark oro och rädsla för att drabbas av allvarliga sjukdomar.

Den stress och ångest som uppstår i samband med din rädsla och oro för att drabbas av allvarliga sjukdomar, gör att kroppen triggar igång symtom som exempelvis hög puls, tryck i bröstet och hjärtklappning. Oron kan väckas av att du läser om sjukdomar eller får information om sjukdom eller döden via tv-program.

Hälsoångest drabbar mellan en till fem procent av befolkningen, och är lika vanligt hos kvinnor som män, men få söker hjälp.

Tecken på att du har hälsoångest:

  • Det finns en överdriven oro att du kommer bli, eller redan är, allvarligt sjuk.
  • Du håller ständig koll på din kropp. Om du hittar något avvikande, exempelvis en knöl, får du ångest.
  • Du söker bekräftelse från dina anhöriga att du är frisk, men litar inte på vad de säger.
  • Du uppsöker läkarvård om du känner oro över kroppsligt symtom, men litar inte på att undersökningen går rätt till. Du blir inte lugnad av att läkaren säger att du är frisk, eftersom du tänker att läkaren kan ha missat något viktigt.
  • Du har en överdriven läkemedelskonsumtion.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Hjärnhälsan

Telefon 08-518 194 20 

telefontid vardagar 08.00-12.00

Adress: Krukmakargatan 37A, plan 7, 118 51 Stockholm

E-post: hjarnhalsan@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.