Tvångssyndrom - OCD

Tvångssyndrom innebär ett starkt behov av kontroll som visar sig genom tvångstankar och tvångshandlingar. Bryter du mot dessa tankar och handlingar får du stark ångest.

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) består av tvångstankar och tvångshandlingar. Om du har tvångssyndrom har du ett starkt behov av kontroll. Du kan känna att du måste tänka eller göra saker på ett visst sätt som känns rätt för dig, annars får du ångest.

Tvångstankarna kan väcka rädsla

Du ägnar dagligen mycket tid åt dina tvångshandlingar och upplever att de stör dig i ditt vardagliga liv – hemma, i skolan eller på jobbet. Du försöker att inte visa ditt beteende eller berätta om dina tankar för din omgivning eftersom du skäms för ditt tvång.

Oftast har du med tvångssyndrom både tvångstankar och tvångshandlingar, men ibland bara tvångstankar. De tankar, impulser och inre bilder som tvångstankar omfattar har gemensamt att de inte går att kontrollera med vilje och kan vara påträngande. "Tänk om jag skadar någon fast jag inte vill". Tankarna kan väcka känslor som rädsla, obehag och skam.

Känslor kontrolleras genom handlingar

Tvångshandlingar blir ett sätt att försöka kontrollera dessa känslor. Vanliga tvångshandlingar kan vara att du intensivt tvättar händerna väldigt ofta, att du upprepade gånger måste kontrollera att du har låst ytterdörren och fönster, eller stängt av spisen. Det kan också röra sig om mentala rutiner, som är osynliga för omgivningen, som att räkna enligt ett visst mönster eller upprepa vissa ord för sig själv.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Hjärnhälsan

Telefon 08-518 194 20 

telefontid vardagar 08.00-12.00

Adress: Krukmakargatan 37A, plan 7, 118 51 Stockholm

E-post: hjarnhalsan@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.