Stress

Stress behöver inte alltid vara en negativ känsla, men när stressen styr ditt liv är det dags att göra något åt din livssituation.

Stress kan uppstå i olika situationer och påverkar oss olika beroende på hur vi mår. Ska du ställa upp i en tävling, anordna en stor fest eller hålla ett föredrag kan stressen vara positiv då den ger extra krafter som behövs för uppgiften.

Det finns också stress som är negativ. Belastande arbetsförhållanden kan till exempel leda till arbetsrelaterad stress. Många tycker att kraven är för höga och för många från omgivningen. Men ibland kan det vara de egna kraven som stressar mest. Vilka krav du ställer på dig själv kan bero på tidigare erfarenheter, eller hur du fungerar som person.

Hotfulla situationer och psykiska ansträngningar

Hotfulla situationer kan stressa. Stressreaktionen var för människan tidigare nödvändig för att överleva. Men även om vi rent fysiskt inte behöver kämpa för överlevnad så regerar kroppen på ungefär samma sätt oavsett om du upplever ett verkligt hot eller inte. Även tankar om att något hemska ska hända kan orsaka inre stress, eftersom hjärnan inte kan skilja på ett riktigt hot eller ett hot som du bara tänker dig.

Därför kan du bli stressad bara av att föreställa dig ett hot eller en svår situation som egentligen inte finns, och som kanske aldrig kommer att inträffa. "Tänk om barnen skadar sig", eller "jag kanske förlorar jobbet nu när företaget ska spara pengar" är exempel på tankar som kan vara stressande. Även vid psykiska ansträngningar, om du blir arg på någon eller känner att du har för mycket att göra, så sätts stressreaktionen igång.

Långvarig stress påverkar kroppen negativt

Kroppen klarar av stressiga perioder utan att ta skada, så länge du tar dig tid till återhämtning och vila. Men långvarig stress kan påverka din kropp negativt, både fysiskt och psykiskt. Förhöjt blodtryck, spända ömmande muskler, fibromyalgi, hjärtinfarkt, minnes- och koncentrationssvårigheter samt utmattningssyndrom är exempel på vad stressen i värsta fall kan leda till.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Hjärnhälsan

Telefon 08-518 194 20 

telefontid vardagar 08.00-12.00

Adress: Krukmakargatan 37A, plan 4, 118 51 Stockholm

E-post: hjarnhalsan@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.

Läs vidare