Bedömningar

I en bedömning tittar vi på hur du fungerar i olika vardagssituationer. Kanske har du svårigheter i vardagen som hindrar dig i ditt liv?

 

För att bäst kunna bedöma vilken vård du behöver gör vi en första bedömning utifrån dina symtom och de besvär du har. Syftet är att förstå de svårigheter som du har i din vardag.

En diagnos kan underlätta förståelsen, och ge underlag för fortsatt planering av din behandling. Vi utför flera olika typer av utredningar och tillsammans med din behandlare görs en vårdplan, där det bestäms vilken utredning just du ska göra.

Läs vidare