Neuropsykiatrisk utredning

 

I en utredning tittar vi på hur du fungerar i olika vardagssituationer. Kanske har du svårigheter i vardagen som hindrar dig i ditt liv?

En neuropsykiatrisk utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD/ADD eller autism/Aspergers syndrom.

Även om det är en viss diagnos som du misstänker så undersöks ofta ifall du uppfyller kriterierna för andra diagnoser. Det görs för att se om du kan ha flera diagnoser än den du misstänker, men också ifall de symtom du har kanske kan förklaras av en annan diagnos.

Syftet är att kunna ge rätt hjälp och stöd. Men också för att öka insikten hos dig och dina anhöriga om hur du fungerar, och vad du behöver för att fungera och må bättre.

Vad som ingår:

  • Du får fylla i några olika formulär som handlar om hur du fungerar, eller har fungerat, i vardagen.
  • Samtal om vilket mål du själv har med en utredning. Och om det finns något annat du vill ha svar på, till exempel vilka som är dina starka sidor, om du har problem med inlärningen eller om det bara handlar om koncentrationssvårigheter och så vidare.
  • Samtal med dig om hur du har fungerat under livet och vilka som är dina svårigheter i dag. Även strukturerade intervjuer där vi frågar efter vissa specifika symtom genomförs. Du har kanske fått berätta din "sjukdomshistoria" tidigare i kontakt med psykiatrisk eller annan vård, men i den här utredningen fokuserar vi mer på hur du fungerar "i grunden", utöver eventuella perioder av psykiska problem.
  • Samtal, samt ifyllning av skattningsformulär, med en förälder eller annan person som kände dig väl under barndomen. Detta görs för att det är svårt att själv minnas fullt ut hur man var som liten, och vid alla dessa diagnoser krävs att du har haft problemen redan som liten.
  • Psykologtester. Du får göra olika typer av uppgifter som mäter förmågor som till exempel uppmärksamhet, minne och förmågan att planera. Testerna görs vid två till fyra tillfällen, under två till tre timmar med paus per gång. Tiden anpassas till hur länge du orkar vid varje tillfälle.
  • Ibland beställs kopior av journaler och andra register från till exempel tidigare vård, skolsköterska, militärtjänst etcetera.

Vad händer sen?

Efteråt får du träffa psykologen som genomför utredningen för att prata om eventuell diagnos, och vad den i så fall innebär. Ni pratar också om de starka och svaga sidor som framkommit i utredningen. Vid behov skickas remiss för lämplig behandling eller andra typer av stöd och insatser.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Hjärnhälsan

Telefon 08-518 194 20 

telefontid vardagar 08.00-12.00

Adress: Krukmakargatan 37A, plan 4, 118 51 Stockholm

E-post: hjarnhalsan@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.