Basutredning

Basutredningen ligger till grund för diagnostik och vilken behandling som passar just dig.

Vi börjar alltid med en basutredning av specialistläkare i psykiatri, där initial bedömning/diagnos innefattar hälsostatus inklusive somatisk (kroppslig) utredning. Den somatiska utredningen görs i syfte att utesluta underliggande somatiskt problematik som orsak till den psykiska ohälsan. Bedömningen utmynnar i en diagnos. I samband med basutredningen görs alltid en vårdplan i samråd med dig.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Hjärnhälsan

Telefon 08-518 194 20 

telefontid vardagar 08.00-12.00

Adress: Krukmakargatan 37A, plan 7, 118 51 Stockholm

E-post: hjarnhalsan@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.