Basutredning

Basutredningen ligger till grund för diagnostik och vilken behandling som passar just dig.

Vi börjar alltid med en basutredning av specialistläkare i psykiatri, där initial bedömning/diagnos innefattar hälsostatus inklusive somatisk (kroppslig) utredning. Den somatiska utredningen görs i syfte att utesluta underliggande somatiskt problematik som orsak till den psykiska ohälsan. Bedömningen utmynnar i en diagnos. I samband med basutredningen görs alltid en vårdplan i samråd med dig.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Hjärnhälsan

Koordinator Sarah Tjernberg

Telefon (vardagar 08.00-15.00): 
08 518 194 20 

E-post: hjarnhalsan@capio.se

Adress: Kungsgatan 50, 111 35 Stockholm