Diagnostikutredning

Att få en diagnos är viktigt för att kunna sätta in rätt behandling och optimera behandlingsresultat.

Att ställa diagnos är en process som sker tillsammans med dig som patient. Det sker genom att du får beskriva dina problem, så kallad anamnesupptagning. Till vår hjälp har läkaren eller psykologen strukturerade diagnostiska intervjumanualer och symtom- och funktionsskattningsskalor.

Utifrån sin expertis gör sedan läkaren eller psykologen en samlad bedömning av det insamlade materialet. Resultatet fastställs i en diagnos och utifrån det beslutas om lämplig behandling.

Tillsammans med dig formuleras en vårdplan som innehåller problemformulering, diagnos, dina nivåer avseende symtom- och funktionsskattningar. Dina egna målsättningar samt förmodad längd på behandlingsupplägg. Vårdplanen innehåller även tidpunkter för kontinuerlig uppföljning.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Hjärnhälsan

Telefon 08-518 194 20 

telefontid vardagar 08.00-12.00

Adress: Krukmakargatan 37A, plan 4, 118 51 Stockholm

E-post: hjarnhalsan@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.