Behandlingsmetoder

Vi erbjuder vård och behandling som är verkningsfulla. Det betyder att de behandlingsmetoder som vi erbjuder är kunskapsbaserade, utprövade och välanvända.

Vårt vårdutbud och våra vårdformer är anpassade efter dina behov som patient. Hos oss får du kunskaper och verktyg för att aktivt kunna delta i din behandling och sätta upp egna mål. Vi erbjuder beprövade (evidensbaserade) behandlingsmetoder, exempelvis KBT (Kognitiv beteendeterapi) och läkemedelsbehandling.

Vi skräddarsyr behandlingen så att den passar just dig, och har du inte möjlighet att ta del av behandlingen på vår mottagning erbjuder vi även våra behandlingar digitalt, via videosamtal eller chat. 

Noggrann diagnostik, och att sätta rätt diagnos från början är viktigt för att snabbt kunna sätta in bästa behandling. Vi lägger stor vikt vid uppföljning av behandlingsresultaten, såväl för dig som enskild patient som övergripande. Vi följer nationella rekommendationer och de regionala vårdprogrammen.

Läs vidare