Kognitiv beteendeterapi - KBT

KBT är en terapiform som fokuserar på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

Kognitiv beteendeterapi utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur du ser på dig själv och din omgivning, så kallat kognitivt perspektiv, och hur du reagerar på miljön: beteendeperspektiv. Det antas att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Negativa tankar kan bidra till nedstämdhet och att du drar dig undan och blir passiv.

KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen. Behandlingen används bland annat vid ångestsyndrom, depression, ätstörning, stress och sömnproblem.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Hjärnhälsan

Koordinator Sarah Tjernberg

Telefon (vardagar 08.00-15.00): 
08 518 194 20 

E-post: hjarnhalsan@capio.se

Adress: Kungsgatan 50, 111 35 Stockholm