Inför behandling

Inför ditt besök kommer du få fylla i olika formulär, så kallade självskattningsskalor, angående ditt mående. Självskattningarna är startpunkten för din behandling. När webbskattningen är gjord kommer resultatet synas i vårt journalsystem. Mer information om skattningar finns på sidan nedan.

Här gör du din självskattning

Du ombeds fylla i ditt personnummer samt lösenord som du fått skickat till dig via e-post innan ditt första besök.