Antabusmottagningen avd 1

2018-09-28, 13:37

Slutenvårdens öppenvård (Antabus) flyttar tillbaka ner till Maria Prästgårdsgata 34 A-B måndagen den 8/10. Öppettider är måndag till fredag kl 8.00-15.30. Välkomna!


Anhörig

Missbruk och beroende drabbar inte bara den som är sjuk, utan också de anhöriga.

Du som patient har möjlighet att bjuda in dina anhöriga så att de kan få ta del av din behandling här på Capio Maria. Anhöriga är ofta en viktig del i din behandling.

Som anhörig har du även möjlighet att söka egen vård på vår mottagning i Sickla, där vi erbjuder anhörigbehandling både enskilt och i grupp. Det kan vara tungt och svårt på flera sätt att vara anhörig till någon som har ett missbruk eller beroende. Ofta påverkar det hela ditt liv. Det är inte alltid självklart hur man ska konfrontera eller hjälpa sin närstående, eller att se sina egna behov mitt i allt.

Vi rekommenderar även dig som är anhörig att kontakta Al-Anon, som är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister. Där har man möjlighet att dela sina erfarenheter.

Sicklamottagningen

Sicklamottagningen, alkohol- & hälsomottagning

Vi har en mottagning i Nacka för dig som är anhörig. På Sicklamottagningen kan vi bland annat erbjuda dig gruppbehandling. 

Anhörigprogram Sicklamottagningen

Övriga program och behandlingar Sicklamottagningen