Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-07-24, 13:55

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Kundundersökning

Några av våra övergripande kvalitetsmål är att våra patienter ska känna sig väl bemötta, känna förtroende för sin behandlare/läkare, uppleva tillgängligheten som god och känna sig välinformerade.

Vi mäter hur väl våra patienter är nöjda med oss inom olika områden i en undersökning i form av en enkät som genomförs under tre veckor under vården och tre veckor på hösten. Vi har grupperat ihop frågornas svar i ett nöjd kund index (NKI). Alla frågor är ställda som påståenden, till exempel ”jag blir väl bemött av min behandlare”, och har sex svarsalternativ som är graderade från ”Mycket väl” till ”Inte alls”.

Målet för nästan alla NKI är fyra eller mer. Det betyder att vi inte nöjda med mindre än att patienter upplever att påståendet stämmer minst ”väl” med den egna upplevelsen. Nöjd kund index för ”Lojalitet” handlar om att man som patient kan rekommendera mottagningen man besöker/besökt, till någon man känner som också behöver hjälp, och att man skulle söka till den mottagningen om man blir sjuk igen.

För att svaren ska bli så sanna som möjligt är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten vid varje tillfälle. Så om du besöker mottagningen i mars och/eller september – fråga efter vår patientenkät!