Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Samverkan

Samverkan mellan beroendevården och andra verksamheter kan vara nödvändig för att patienten ska få en så bra behandling som möjligt.

För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild patient kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan beroendevården och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten, psykiatrin, andra vårdinstanser, polis eller kriminalvård.

För våra patienter med samsjuklighet, det vill säga personer med missbruksproblematik/beroende som samtidigt har allvarlig psykisk funktionsnedsättning, kan vi erbjuda hjälp att samordna olika instanser för att vi tillsammans ska kunna föra processen framåt. En insats kan variera i tid från några månader till flera år.