Bandhagshemmet

Bandhagshemmet och Ankaret är två drogfria stödboenden för bostadslösa personer med beroendeproblem och/eller psykiska funktionshinder.

Capio Maria samverkar tillsammans med Stockholms stad och har i uppdrag att under vistelsetiden på boendet vara behjälplig med:

  • läkemedelsadministrering
  • samordningsfunktion gentemot psykiatri och beroendevård
  • bedöma akuta situationer och remittera till lämplig vårdgivare
  • motivationsarbete.

På stödboendena finns en sjuksköterska på heltid, samt en läkare en eftermiddag varannan vecka från Capio Maria. Bokning av plats och informationssamtal görs direkt via socialsekreteraren på stödboendena, se kontaktuppgifter.