Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

För remittenter

Önskar du skicka en konsultationsremiss till någon av våra lokala beroendemottagningar?

Konsultationsremisser kan skickas direkt till våra lokala mottagningar i Nacka och Värmdö. Till mottagningen på Södermalm skickas remissen till Capio Maria som sköter administrationen.

Helst ser vi dock att patienten själv ringer till den lokala beroendemottagningen och bokar tid för bedömning.

Vi behandlar patienter som missbrukar eller är beroende av en substans som t ex alkohol, droger eller läkemedel.


Remiss till Nacka Beroendemottagning

  • Adress i TakeCare: C Maria Nacka Mott
  • Postadress: Planiavägen 17, 131 54 Nacka

Remiss till Värmdö Beroendemottagning

  • Adress i TakeCare: C Maria Värmdö
  • Postadress: Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg

Remiss till Södermalms Beroendeteam

  • Adress i TakeCare: C Maria ÖV Beroende
  • Postadress: Capio Maria, Wollmar Yxkullsgatan 25, 118 91 Stockholm