Antabusmottagningen avd 1

2018-09-28, 13:37

Slutenvårdens öppenvård (Antabus) flyttar tillbaka ner till Maria Prästgårdsgata 34 A-B måndagen den 8/10. Öppettider är måndag till fredag kl 8.00-15.30. Välkomna!


För remittenter

Önskar du skicka en konsultationsremiss till någon av våra lokala beroendemottagningar?

Konsultationsremisser kan skickas direkt till våra lokala mottagningar i Nacka och Värmdö. Till mottagningen på Södermalm skickas remissen till Capio Maria som sköter administrationen.

Helst ser vi dock att patienten själv ringer till den lokala beroendemottagningen och bokar tid för bedömning.

Vi behandlar patienter som missbrukar eller är beroende av en substans som t ex alkohol, droger eller läkemedel.


Remiss till Nacka Beroendemottagning

  • Adress i TakeCare: C Maria Nacka Mott
  • Postadress: Planiavägen 17, 131 54 Nacka

Remiss till Värmdö Beroendemottagning

  • Adress i TakeCare: C Maria Värmdö
  • Postadress: Skärgårdsvägen 7, 134 30 Gustavsberg

Remiss till Södermalms Beroendeteam

  • Adress i TakeCare: C Maria ÖV Beroende
  • Postadress: Capio Maria, Wollmar Yxkullsgatan 25, 118 91 Stockholm