Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-07-24, 13:55

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Vård hos oss

Att våga komma till oss för att få hjälp är modigt. Det är första steget mot ett annat liv och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara.

Hos oss på Capio Maria finns mycket lång erfarenhet av att bedriva beroendevård. Vi arbetar med frivillig, specialiserad beroendevård för personer över 18 år och hit är du välkommen att söka behandling för att komma tillrätta med ditt missbruk och beroende.

För att få boka tid på någon av Capio Marias lokala beroendemottagningar kan du bo vart som helst i länet. Kanske väljer du att söka behandling på en av våra lokala beroendemottagningar för att du jobbar i närheten.

Vi samarbetar med psykiatri och socialtjänsten och på mottagningarna arbetar specialistsjuksköterskor och psykiatriker tillsammans med kommunanställda behandlare. Behandling erbjuds både individuellt och i grupp. Delar av beroendebehandlingen på mottagningarna utförs i stadsdelarnas regi. För att kunna ta del av den behandling som stadsdelarna erbjuder måste du vara skriven i respektive kommun.

Läs vidare