Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-07-24, 13:55

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Läkemedelsbehandling

Till de patienter som går i behandling på Capio Maria erbjuder vi vid behov läkemedelsbehandling. Läkemedel kan vara nödvändigt för att nå ett gott resultat i behandlingen.

Det finns en rad välbeprövade och effektiva läkemedel. Vilket läkemedel som passar just dig bestäms i samråd med din behandlande läkare. I samband med förskrivning av nya läkemedel får du information om eventuella läkemedelsbiverkningar. 

De vanligaste läkemedlen vi erbjuder dig med beroendeproblematik är Antabus, Naltrexon och Campral.

Antabus

Disulfiram (Antabus), som började användas allmänt på 1950-talet, verkar genom att blockera ett enzym som bryter ned alkohol. Om alkoholen inte kan brytas ned ansamlas en nedbrytningsprodukt av alkohol som heter acetaldehyd. När denna produkt inte kan brytas ned ger den upp­hov till disulfiram/alkoholreaktion med kraftig ansiktsrodnad, känsla av andnöd, hjärtklappning, pulserande huvudvärk, illamående och kräkningar. Reaktionen kan uppträda redan inom fem-tio minuter hos en patient i underhållsbehandling med disulfiram. De kliniska symtomen i samband med alkoholintag kan uppträda upp till 14 dagar efter utsättning av disulfiram. Denna medicinering är tänkt för dig som vill avstå från alkohol helt och hållet.

Naltrexon

Naltrexon är ett läkemedel som påverkar receptorer i hjärnan. Behandlingen är en del av ett omfattande behandlingsprogram vid alkoholberoende för att motverka abstinenssyndrom. Naltrexon minskar alkoholintaget avsevärt eftersom begäret efter alkohol minskar. Fler patienter klarar av att avstå från alkohol och undvika återfall. Verkningsmekanismen vid alkoholmissbruk är inte fullständigt klarlagd. Naltrexon verkar även ha effekt på alkoholbegäret (craving). Den mest märkbara effekten av naltrexonbehandling hos alkoholberoende patienter är att risken minskar för att en liten dos alkohol ska utlösa ett fullt återfall med okontrollerat drickande. Detta ger patienten en "andra chans" att undfly ett fullt återfall med fullständig förlust av kontrollen.

Campral

Akamprosat (Campral) minskar återfallsrisken efter avvänjningsbehandling hos alkoholberoende patienter. Förutom att patienter upplever ett minskat sug efter alkohol hjälper medicinen också till att återställa balansen i hjärnan efter att man druckit för mycket alkohol. Det rekommenderas att behandlingen kombineras med rådgivning.