Urin- och blodprovstagning

Till dig som går i behandling hos oss på Capio Marias lokala mottagningar erbjuder vi vid behov urin- och blodprovstagning. Vi utför även alkometertest samt mäter puls och blodtryck.

Rutinerna för urin- och blodprovstagning skiljer sig åt på våra lokala beroendemottagningar.