Antabusmottagningen avd 1

2018-09-28, 13:37

Slutenvårdens öppenvård (Antabus) flyttar tillbaka ner till Maria Prästgårdsgata 34 A-B måndagen den 8/10. Öppettider är måndag till fredag kl 8.00-15.30. Välkomna!


Urin- och blodprovstagning

Till dig som går i behandling hos oss på Capio Marias lokala mottagningar erbjuder vi vid behov urin- och blodprovstagning. Vi utför även alkometertest samt mäter puls och blodtryck.

Rutinerna för urin- och blodprovstagning skiljer sig åt på våra lokala beroendemottagningar.