Anhörig

Missbruk och beroende drabbar inte bara den som är sjuk utan också de anhöriga.

Om din närstående samtycker är du välkommen till oss på Sicklamottagningen och kan då få ta del av din närståendes vård. Vi erbjuder även behandling riktad direkt till dig som är anhörig både enskilt och i grupp.

Det kan vara tungt och svårt på flera sätt att vara anhörig till någon som har ett missbruk eller beroende. Ofta påverkar det hela ditt liv. Det är inte alltid självklart hur man ska konfrontera eller hjälpa sin närstående, eller att se sina egna behov mitt i allt.

Medberoende

Att vara medberoende är att leva i ett destruktivt förhållande med den person som missbrukar. Din närståendes välbefinnande kommer i fösta hand och du gör allt för att hålla henne/honom på gott humör. Därför anpassar du dig också till hennes/hans regler och vilja.

Du försöker vara den starka som finns där och stöttar, du försvarar din närståendes destruktiva handlingar och försöker släta över eller dölja handlingarna inför både dig själv och andra i din omgivning. Som medberoende är det svårt att sätta tydliga gränser. Du kan behöva hjälp med att bygga upp din självkänsla och våga lita på dig själv. Genom vår anhörigbehandling kan du möta andra i samma situation och komma till nya insikter om dig själv.

Vi rekommenderar även dig som är anhörig att kontakta Al-Anon som är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister. Där har man möjlighet att dela sina erfarenheter.