Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-07-24, 13:55

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Om oss

Vi på Sicklamottagningen arbetar med frivillig, specialiserad beroendevård för personer över 18 år. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Vi vänder oss till dig som är högkonsument av alkohol eller har ett riskbruk av alkohol. Med det menas att du dricker så mycket alkohol att det medför en ökad risk för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Vi finns här för att hjälpa dig innan det blir ett beroende, och för att motivera dig att göra livstilsförändringar.

Vi erbjuder också behandling till dig som är anhörig till en familjemedlem eller vän som har beroendeproblematik, och som är medberoende eller har ett behov av anhörigbehandling. Vi har även behandling för dig som missbrukar destruktiva relationer.

Vi finns till för att bota, lindra och trösta dig som söker vård hos oss. Det finns tillfällen då bot är omöjlig och lindringen bara tillfällig men då är det viktigt att vi ser människan, oron och sorgen, och gör vad vi kan för att ge stöd.

Personligt bemötande

Just det personliga bemötandet är viktigt att komma ihåg när vi står mitt bland de många behandlingsmetoder som finns i dagens sjukvård. Målet för vårt arbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Våra främsta drivkrafter är kvalitet, medkänsla och ansvar.

Kvalitet, medkänsla och ansvar

Kvalitet är vår första prioritering, vi måste komma ihåg att det som är vardag för oss ofta är en unik upplevelse för dig. Därför är högsta medicinska kvalitet inte tillräcklig. Vi behöver även medkänsla och ansvar. Den mänskliga aspekten i sjukvården kan aldrig ersättas av läkemedel eller apparater. Därför är medkänsla och förståelse för din rädsla och utsatthet lika viktig för hur du upplever vår vård. Vår förståelse för din situation gör att vi visar ansvar för både stort och smått, men också ansvar för att göra vårt dagliga arbete bra i relation till arbetskamrater och till Capio. Vi vet att var och en av oss gör skillnad och att var och en av oss behövs i teamet för att det ska fungera.