Antabusmottagningen avd 1

2018-09-28, 13:37

Slutenvårdens öppenvård (Antabus) flyttar tillbaka ner till Maria Prästgårdsgata 34 A-B måndagen den 8/10. Öppettider är måndag till fredag kl 8.00-15.30. Välkomna!


Ledningsgrupp - Styrelse

Ledningsgrupp Capio Psykiatri

Capio Psykiatris ledande personer.

Affärsområdeschef - Peter Holm

Medicinskt ansvarig läkare - Olle Frisén 

Verksamhetschefer

Capio Hjärnhälsan - Maria Bejhem

Capio Maria - Annika Andersson

Capio Psykiatri Östergötland - Maria Bejhem

Capio Ätstörningscenter - Maria Bejhem

Administrativa chefer

Ekonomichef - Kristin Deibe

HR-chef - Ewa Thuresson

Styrelse Capio Hjärnhälsan AB

Peter Holm - VD Capio Specialistkliniker, ordförande

Stefan Loso - Capio Psykiatri

Övriga ledarmöter

Maria Bejhem - VC Capio Hjärnhälsan och Capio Ätstörningscenter

Johan Hållander - Controller Capio Hjärnhälsan och Capio Ätstörningscenter

Styrelse Capio Psykiatri AB

Tomas Berglund - VD Capio, ordförande

Peter Holm - VD Capio Specialistkliniker

Stefan Loso - Capio Psykiatri

Kristine Deibe - Capio Specialistkliniker

Övriga ledarmöter

Olof Bengtsson - CFO Capio

Styrelse Capio Ätstörningscenter AB

Peter Holm - VD Capio Specialistkliniker, ordförande

Kristine Deibe - Ekonomichef Capio Specialistkliniker

Övriga ledarmöter

Maria Bejhem - VC Capio Hjärnhälsan och Capio Ätstörningscenter

Johan Hållander - Controller Capio Hjärnhälsan och Capio Ätstörningscenter

Styrelse Capio Psykiatri Sydväst AB

Peter Holm - VD Capio Specialistkliniker, ordförande

Stefan Loso - Capio Psykiatri

 

Övriga ledarmöter

Johan Hållander - Controller Capio Hjärnhälsan, Capio Psykiatri Sydväst och Capio Ätstörningscenter