Samverkan

Samverkan mellan beroendevården och andra verksamheter kan vara nödvändig för att patienten ska få en så bra behandling som möjligt.

För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild patient kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan beroendevården och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten, psykiatrin, andra vårdinstanser, polis eller kriminalvård.

För våra patienter med samsjuklighet, det vill säga personer med missbruksproblematik/beroende som samtidigt har allvarlig psykisk funktionsnedsättning, kan vi erbjuda hjälp att samordna olika instanser för att vi tillsammans ska kunna föra processen framåt. En insats kan variera i tid från några månader till flera år.