Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Bandhagshemmet

Bandhagshemmet och Ankaret är två drogfria stödboenden för bostadslösa personer med beroendeproblem och/eller psykiska funktionshinder.

Capio Maria samverkar tillsammans med Stockholms stad och har i uppdrag att under vistelsetiden på boendet vara behjälplig med:

  • läkemedelsadministrering
  • samordningsfunktion gentemot psykiatri och beroendevård
  • bedöma akuta situationer och remittera till lämplig vårdgivare
  • motivationsarbete.

På stödboendena finns en sjuksköterska på heltid, samt en läkare en eftermiddag varannan vecka från Capio Maria. Bokning av plats och informationssamtal görs direkt via socialsekreteraren på stödboendena, se kontaktuppgifter.