Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Kvalitetsregistret

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.

Capio Maria rapporterar löpande in kvalitetsdata till landstingen men även till nationella kvalitetsregister. Registren följer upp parametrar som symtom, behandling och resultat. 

Capio Maria deltar i följande nationella register:

  • SBR - Svenskt Beroenderegister
  • LAROS - (nationellt kvalitetsregister för läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

Dessutom genomförs interna mätningar som är knutna till hur behandlingen av respektive patient utvecklas. Ett sådant exempel är tillämpningen av analysverktyget Global Assessment of Functioning (GAF) som bidrar till att skapa en sammanfattande klinisk status.