Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-07-24, 13:55

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Akut hjälp

Capio Marias akutmottagning har öppet dygnet runt för dig som är i behov av akut beroendevård. Hit är du välkommen oavsett om du är nykter eller berusad. Du behöver inte boka tid utan är välkommen att ringa eller besöka oss direkt.

På akutmottagningen bedöms ditt behov

När du kommer till akutmottagningen görs en första bedömning av en sjuksköterska eller skötare och du får blåsa i en alkometer. Därefter får du träffa en läkare som bedömer om det finns behov av inläggning på vår vårdavdelning, eller om det finns behov av annan sjukhusvård.

Beroende på omständigheter kan det även vara så att du hänvisas till socialtjänsten om samordnade insatser behövs.

Till akutmottagningen kommer även patienter som har en överenskommelse med socialtjänsten om avgiftning innan placering på till exempel ett behandlingshem.

Vi erbjuder även information och rådgivning till patienter, anhöriga, vårdgrannar och allmänheten.