Antabusmottagningen avd 1

2018-09-28, 13:37

Slutenvårdens öppenvård (Antabus) flyttar tillbaka ner till Maria Prästgårdsgata 34 A-B måndagen den 8/10. Öppettider är måndag till fredag kl 8.00-15.30. Välkomna!


Behandlingar

Vi behandlar dig som vill minska din alkoholkonsumtion, och också dig som är anhörig till någon som har beroendeproblematik där du kanske utvecklat ett medberoende.

Sicklamottagningen erbjuder behandlingar som är utformade efter ditt behov. Behandlingen sker individuellt eller i grupp enligt evidensbaserade (beprövade) metoder. All behandling sker under tystnadsplikt.

Bedömning innan behandling

Innan ditt besök ska du anmäla dig i vår reception. Ta med din legitimation när du besöker oss.

På Sicklamottagningen görs alltid en bedömning innan vi, tillsammans med
dig, gör upp en vårdplan för hur den fortsatta behandlingen ska se ut. Bedömningen görs vanligtvis under en-två besök. Oftast får du fylla i ett par
skattningsskalor som vi använder som underlag i bedömningen. Vi går
också igenom din sjukdomshistoria för att kunna fastställa en
diagnos.

Skattningsskalor som vi använder på Sicklamottagningen:

  • AUDIT: används för att bedöma en persons alkoholkonsumtion och risk för alkoholmissbruk.
  • DUDIT: används för att bedöma en persons droganvändning och risk för drogmissbruk.
  • EQ-5D: hälsoenkät.
  • Alkonacka senaste 30 dagarna (liten dagbok för alkoholkonsumtion)
  • CGI (sjukdomens svårighetsgrad).