Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Behandlingar

Vi behandlar dig som vill minska din alkoholkonsumtion, och också dig som är anhörig till någon som har beroendeproblematik där du kanske utvecklat ett medberoende.

Sicklamottagningen erbjuder behandlingar som är utformade efter ditt behov. Behandlingen sker individuellt eller i grupp enligt evidensbaserade (beprövade) metoder. All behandling sker under tystnadsplikt.

Bedömning innan behandling

Innan ditt besök ska du anmäla dig i vår reception. Ta med din legitimation när du besöker oss.

På Sicklamottagningen görs alltid en bedömning innan vi, tillsammans med
dig, gör upp en vårdplan för hur den fortsatta behandlingen ska se ut. Bedömningen görs vanligtvis under en-två besök. Oftast får du fylla i ett par
skattningsskalor som vi använder som underlag i bedömningen. Vi går
också igenom din sjukdomshistoria för att kunna fastställa en
diagnos.

Skattningsskalor som vi använder på Sicklamottagningen:

  • AUDIT: används för att bedöma en persons alkoholkonsumtion och risk för alkoholmissbruk.
  • DUDIT: används för att bedöma en persons droganvändning och risk för drogmissbruk.
  • EQ-5D: hälsoenkät.
  • Alkonacka senaste 30 dagarna (liten dagbok för alkoholkonsumtion)
  • CGI (sjukdomens svårighetsgrad).