Är du medberoende?

Anhörigprogrammet vänder sig till dig som vuxit upp med beroende eller är anhörig/vän till någon med ett beroende där du utvecklat ett medberoende.

Programmet ger dig ökad kunskap och insikt om hur du som anhörig, vän eller närstående också berörs av någons alkohol- och/eller narkotikaberoende. Kanske har du ett medberoende?

Bedömning och föreläsningsserie

Innan du börjar anhörigprogrammet får du träffa en behandlare för bedömning. Därefter går du en föreläsningsserie på tre tillfällen där du får lära dig om sjukdomsbegreppet, medberoende och familjen.

Anhörigprogram

Efter föreläsningsserien väljer du om du vill bli uppsatt på kö till vårt Anhörigprogram, en behandling av medberoende. Föreläsningarna och gruppdiskussionerna fokuserar på din situation som närstående. Vi träffas en gång i veckan kl 16:30-19:30, vid sju tillfällen.

Både föreläsningsserien och anhörigprogrammet leds av personal med lång erfarenhet av missbruks- och anhörigproblematik.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat? Välkommen att kontakta oss på telefon 08-684 00 350.

Boka tid

Önskar du boka tid för bedömning på Sicklamottagningen?

Du når oss på telefon 08-684 00 350

Avboka tid? Så här gör du

Läs om hur du får vård hos oss