Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Är du medberoende?

Anhörigprogrammet vänder sig till dig som vuxit upp med beroende eller är anhörig/vän till någon med ett beroende där du utvecklat ett medberoende.

Programmet ger dig ökad kunskap och insikt om hur du som anhörig, vän eller närstående också berörs av någons alkohol- och/eller narkotikaberoende. Kanske har du ett medberoende?

Bedömning och föreläsningsserie

Innan du börjar anhörigprogrammet får du träffa en behandlare för bedömning. Därefter går du en föreläsningsserie på tre tillfällen där du får lära dig om sjukdomsbegreppet, medberoende och familjen.

Anhörigprogram

Efter föreläsningsserien väljer du om du vill bli uppsatt på kö till vårt Anhörigprogram, en behandling av medberoende. Föreläsningarna och gruppdiskussionerna fokuserar på din situation som närstående. Vi träffas en gång i veckan kl 16:30-19:30, vid sju tillfällen.

Både föreläsningsserien och anhörigprogrammet leds av personal med lång erfarenhet av missbruks- och anhörigproblematik.