Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Föräldragrupp

Föräldragruppen vänder sig till dig som har barn med någon form av beroendeproblematik.

Föräldragruppen träffas vid fem tillfällen, en förmiddag/vecka. Du får lära dig om sjukdomsbegreppet, medberoende och familjen. Du får också information om behandling och drogkunskap. Vi resonerar även kring föräldraskapet och skuldproblematik, och ger dig verktyg att hantera situationen i det akuta skedet.

När du gått Föräldragruppen har du möjlighet att bli uppsatt på kö till vårt Anhörigprogram.

Föräldragruppen leds av personal med lång erfarenhet av missbruks- och anhörigproblematik.