Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Mindfulness

Sol som skiner in i bladverk

När du bestämt dig för att leva nyktert och drogfritt kan du komplettera din behandling med mindfulness.

Vi erbjuder ett åttaveckorsprogram i Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP). Programmet är mindfulnessbaserat och har fokus på att deltagarna ska bibehålla nykter- och drogfrihet, samt att förebygga och hantera återfall i skadligt beteende. Programmet är även lämpligt för dig som har anhörigproblematik.

Genom övning kan vi alla bli bättre på att vara mindful/medvetet närvarande här och nu. Att få en större förmåga att vara närvarande här och nu kan hjälpa oss att leva ett mera tillfredsställande liv. Du lär dig att på ett bättre sätt hantera stress, ångest, nedstämdhet, sug efter droger och kroppslig smärta genom att möta dessa tillstånd i nuet och prova nya förhållningssätt.

Möta svårigheter på ett varsamt sätt

Gruppen träffas en gång i veckan under åtta veckor. Programmet innehåller inslag av enkel meditation och yoga, träning i att vara närvarande i nuet samt återfallspreventionstekniker. Vi tränar vår uppmärksamhet på tankar, känslor och kroppsliga reaktioner.

Under dessa åtta veckor kommer du att lära dig att på ett varsamt sätt möta svårigheter på ett annat sätt än du troligen har gjort tidigare.

Drogfri i minst sex månader

För att gå vårt mindfulnessprogram bör du ha varit drogfri i minst sex månader. Det är också viktigt att du har möjlighet, och är villig att träna hemma mellan våra träffar. Hemuppgifterna är en timme/dag, sex dagar i veckan.