Antabusmottagningen avd 1: Midsommar- samt sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493. OBS - Midsommarafton 22/6 STÄNGT!

LARO/Läkemedel/Öppenvården: Öppettider Midsommar

2018-06-13, 13:37

OBS - Medicinrum och Urinprovstagning på Capio Maria Wolmar Yxkullsgatan 25 har torsdagen den 21/6 öppet kl 13-15. Midsommarafton den 22/6 stängt utom LAROs öppenvård som har helgöppet 9.00-11.30 på Midsommarafton. 

Relationsprogram

Relationsprogrammet vänder sig till dig som levt eller lever i en destruktiv relation.

Genom kunskapsförmedling och gruppdiskussion lär du dig om de drivkrafter som styr den destruktiva relationen.

I gruppen träffar du andra personer som upplevt/upplever liknande situationer. Du får insikter om egna tanke- och beteendemönster samt bearbetning av dessa. I gruppen medvetandegör du dina egna behov och får verktyg till att göra egna val.

Personal med lång erfarenhet

Vi träffas en gång i veckan vid sammanlagt 20 tillfällen, varav de två sista tillfällena är återträffar. Varje termin har vi en grupp för kvinnor och en grupp för män.

Programmet leds av personal med lång erfarenhet av anhörig-, missbruks- samt relationsproblematik.

Individuell behandling

Innan du påbörjar relationsprogrammet får du först träffa en behandlare som gör en bedömning. Därefter går du i individuell behandling i väntan på gruppstart.

Behandlingen ges på Sicklamottagningen, alkohol och hälsomottagning.