Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Framtida utmaningar

Behovet av psykiatrisk- och beroendevård är stort och väntas fortsätta att växa under kommande år. Vi står inför stora utmaningar.

Samtidigt som efterfrågan på psykiatrisk vård ökar råder det brist på psykiatriker och specialistläkare i Sverige. Bristen är ett nationellt problem för alla vårdgivare som delvis tvingas fylla läkarvakanser med hjälp av hyrläkare. Detta medför utmaningar i att upprätthålla kontinuitet så att patienter får träffa samma läkare, något som är särskilt viktigt inom psykiatrisk vård.

Vi arbetar aktivt och systematiskt med frågan om kontinuitet. Ett sätt är att erbjuda läkare flexibla anställningsvillkor. Vi har också inrättat en läkarakademi som ska stödja arbetet att tidigt knyta ST-läkare till organisationen. Verksamheterna har överlag ett gott rykte, vilket har bidragit till låg personalomsättning bland läkare.

Capio Maria bidrar med evidensbaserade behandlingsformer som svarar upp mot de ökade behoven av psykiatrisk - och beroendevård, via högkvalitativ behandling, samtidigt som de är resurseffektiva. Vi har specialistkompetenser inom flera behandlingsområden. Det skapar ökad livskvalitet för den enskilda patienten, samtidigt som det innebär resursbesparingar för sjukvården och samhället i stort.