Antabusmottagningen avd 1: Midsommar- samt sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493. OBS - Midsommarafton 22/6 STÄNGT!

LARO/Läkemedel/Öppenvården: Öppettider Midsommar

2018-06-13, 13:37

OBS - Medicinrum och Urinprovstagning på Capio Maria Wolmar Yxkullsgatan 25 har torsdagen den 21/6 öppet kl 13-15. Midsommarafton den 22/6 stängt utom LAROs öppenvård som har helgöppet 9.00-11.30 på Midsommarafton. 

Våra medarbetare

Vi vill kunna erbjuda varje patient bästa möjliga livskvalitet, och arbetar aktivt för att du som patient ska känna trygghet hos oss.

Den samlade kunskap som finns hos oss i Capio som koncern byggs och förvaltas av engagerade och kunniga medarbetare. Vi arbetar i en verksamhet som ställer höga krav på kunskap, flexibilitet och öppenhet för förändringar.

Vår ambition är att kontinuerligt kunna erbjuda våra medarbetare utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som återspeglas till dig som patient. I våra verksamheter arbetar vi i team med olika spetskompetenser. Våra anställda är bland annat specialistläkare, leg psykolog, PTP-psykolog, leg sjuksköterska, skötare, leg arbetsterapeut, leg fysioterapeut, kurator och administrativ personal.

Capios målsättning

Av Capios alla heltidsanställda är cirka tio procent läkare, 44 procent sjuksköterskor och 17 procent annan medicinsk personal. Övriga medarbetare ingår i Capios stödfunktioner för vårdverksamheten.

Av Capios medicinska personal är i ungefär 97 procent anställda direkt av Capio. Vår målsättning är att ha en hög andel fast anställd personal, både för att kontinuitet i vårdkontakter skapar trygghet för patienterna och för att kontinuitet i personalstyrkan skapar bättre förutsättningar för en god utveckling av vården. Svårigheter att rekrytera specifik kompetens är en faktor som påverkar andelen inhyrd personal. Främst ser vi dessa svårigheter inom vissa läkarspecialiteter. I Sverige råder bland annat brist på allmänläkare och psykiatriker, vilket är en nationell utmaning.

Läs vidare