Antabusmottagningen avd 1: Sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493.

Mobila teamet sommarstängt!

2018-06-13, 13:37

Mobila teamet har sommarstängt, åter på plats den 13/8. Vi ber att få hänvisa till akutmottagningen under tiden.

Vi som hjälper dig

Vad som är rutin för oss är en unik upplevelse för dig som patient. Det är viktigt för oss att tänka på det när vi möter dig.

När du som patient får vård är du i ett utsatt tillstånd även om behovet av hjälp varierar från person till person. Ibland har du även begränsad insikt och kunskap om sjukdomen och hur den bäst behandlas.

Ett stort ansvar läggs därför på oss inom sjukvården och våra medarbetare. Vi strävar efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. För oss är det viktigt att komma ihåg att det som är vardag för oss är en unik upplevelse för dig som patient.

Hos oss på Capio Maria arbetar:

 • psykiatriker (specialistläkare)
 • sjuksköterskor
 • skötare
 • alkohol- och drogterapeuter
 • psykologer
 • kuratorer
 • ST-läkare
 • barnmorskor
 • vårdsamordnare
 • case managers
 • receptionister
 • medicinska sekreterare

Du får träffa de personalkategorier som har bäst kompetens att hjälpa just dig.