Behöver du hjälp att få tillbaka ditt körkort?

Har du fått ditt körkort ifrågasatt eller indraget? Då kan du vända dig till vår körkortsmottagning. Vi hjälper dig med utredningen för att återfå körkortet.

Inför ditt första besök

När du fått ett föreläggande från Transportstyrelsen tar du kontakt med oss på körkortsmottagningen och bokar tid. Se till att ha ditt föreläggande nära till hands när du kontaktar oss. Beroende på vilken observationstid som Transportstyrelsen kräver i sitt föreläggande, avgörs hur många urin-/blodprov som ska lämnas för att visa drogfrihet/alkoholnykterhet. I föreläggandet framgår också vilka narkotiska preparat som du ska visa drogfrihet för.

Till första mötet ska du ska ha med dig Transportstyrelsens handlingar i ärendet samt ID-handling.

Den sammanfattande bedömningen i intyget till Transportstyrelsen gäller din lämplighet som körkortsinnehavare och grundar sig på ifall ett missbruk/beroende existerar eller inte.

För närvarande har vi inte möjlighet att ge dig intyg avseende alkolås.

Läs vidare