Vad kostar det?

Du betalar själv hela kostnaden för provtagning, läkarundersökning och intyg.

Prisexemplen nedan avser en observationstid på sex månader inklusive provtagningar, läkarbesök och läkarintyg.

  • Alkohol (blodprov x 4): den totala kostnaden uppgår för närvarande till 6050 kr. Det första besöket kostar 1400 kr.
  • Narkotika (urinprov x 6): den totala kostnaden uppgår för närvarande till 6050 kr. Det första besöket kostar 1100 kr.
  • Alkohol (blodprov x 4) och narkotika (urinprov x 6): den totala kostnaden uppgår för närvarande till 8450 kr. Det första besöket kostar 1700 kr.

Priserna varierar beroende på vad som framgår i handlingarna från Transportstyrelsen.