Antabusmottagningen avd 1: Sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493.

Mobila teamet sommarstängt!

2018-06-13, 13:37

Mobila teamet har sommarstängt, åter på plats den 13/8. Vi ber att få hänvisa till akutmottagningen under tiden.

Projekt Beroende

Sprutbytesprojekt

Utvärdering av sprutbytesprojekt med insamling av data, prevalens, riskbeteende, under 4 år till 2017.

Deltagare:  Överläkare Martin Kåberg, Capio Maria och Prof. Johan Frank KI, CPF.

Användningsmönster av Selincro® och frekvensen av biverkningar vid rutinmässig klinisk användning.

Icke-interventionell prospektiv kohortstudie i flera länder för att undersöka användningsmönster av Selincro® och frekvensen av biverkningar vid rutinmässig klinisk användning, forskningssjuksköterska/studiekoordinator Aina Högdahl i samarbete med Lundbeck AS.

Deltagare: Överläkare Lars Blomström, Capio Maria, Nationell huvudprövare, överläkare Olle Frisén, prövare, Aina Högdahl, forskningssjuksköterska/studiekoordinator.

Läkemedel och exponering i kombination mot PTSD

Studie som utvärderar effekt av läkemedel och exponering i kombination mot PTSD hos kvinnliga patienter med beroende.

Deltagare: Överläkare Mikael Sandell, ssk. Linus Norberg, ssk. Annika Widegren, Capio Maria, Forskargruppsledare Markus Heilig, Med dr Åsa Magnusson KI, CPF.

Heptatits C among people who inject drugs

Doktorandprojekt, Hepatitis C among people who inject drugs in Sthlm-natural history and treatment as prevention.

Deltagare: Överläkare Martin Kåberg.