Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)

2018-11-14, 15:42

Kontaktuppgifter Capio Maria: fax 08-684 00 331, telefon 08-684 00 348.

 

 

Kundundersökning

För att veta hur våra patienter upplever oss som vårdgivare genomför vi regelbundet en kundundersökning i form av en enkät vars resultat sammanställs kvartalsvis.

Våra resultat visar hur våra patienter upplever vårt bemötande, hur delaktiga de känner sig vara i behandlingen. Vi undersöker och hur bra information patienterna upplever sig få samt i hur hög utsträckning våra patienter skulle rekommendera mottagningen till någon annan.

Resultaten från patientenkäterna uppdateras i realtid vartefter nya svar kommer in, och redovisas kvartalsvis så att man utöver innevarande kvartal även kan jämföra med förra kvartalet.

Här hittar du resultatet från patienter som besökt olika delar av Capio Marias verksamhet. Capio Marias intagningsavdelning och avdelning 1 är delar av vår akutvård. I vår öppenvård finns på plan 1 LARO-teamet (LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende), Neuropsykiatriska teamet och Läkemedelsteamet. På plan 3 finns resten av vår öppenvårdsverksamhet inom beroende.

Capio Maria intagningsavdelning
Capio Maria avdelning 1