Kundundersökning

För att veta hur våra patienter upplever oss som vårdgivare genomför vi regelbundet en kundundersökning i form av en enkät vars resultat sammanställs kvartalsvis. Resultaten går att följa i realtid här på webbplatsen.

I enkäten frågar vi bland annat om hur man som patient upplevt bemötandet, om man känner sig delaktig, väl informerad och om man skulle kunna tänka sig att rekommendera oss till en vän eller anhörig.

Här hittar du resultatet från patienter som besökt olika delar av Capio Marias verksamhet:

Capio Marias akutintag.
- Capio Marias kutvårdsavdelningen 
- Capio Maria plan 1
- Capio Maria plan 3