Antabusmottagningen avd 1: Sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493.

Mobila teamet sommarstängt!

2018-06-13, 13:37

Mobila teamet har sommarstängt, åter på plats den 13/8. Vi ber att få hänvisa till akutmottagningen under tiden.

Ledningsgrupp - Styrelse

Ledningsgrupp Capio Psykiatri

Capio Psykiatris ledande personer.

Affärsområdeschef - Peter Holm

Medicinskt avsvarig läkare - Olle Frisén 

Verksamhetschefer

Capio Hjärnhälsan - Maria Bejhem

Capio Maria - Annika Andersson

Capio Psykiatri Östergötland - Peter Ankarberg

Capio Ätstörningscenter - Maria Bejhem

Administrativa chefer

Ekonomichef - Kristin Deibe

HR-chef - Ewa Thuresson

Styrelse Capio Hjärnhälsan AB

Peter Holm - VD Capio Specialistkliniker, ordförande

Stefan Loso - Capio Psykiatri

 

Övriga ledarmöter

Maria Bejhem - VC Capio Hjärnhälsan och Capio Ätstörningscenter

 

 

Styrelse Capio Psykiatri AB

Tomas Berglund - VD Capio, ordförande

Peter Holm - VD Capio Specialistkliniker

Stefan Loso - Capio Psykiatri

Kristine Deibe - Capio Specialistkliniker

 

Övriga ledarmöter

Olof Bengtsson - CFO Capio

 

 

Styrelse Capio Ätstörningscenter AB

Peter Holm - VD Capio Specialistkliniker, ordförande

Stefan Loso - Capio Psykiatri

 

Övriga ledarmöter

Maria Bejhem - VC Capio Hjärnhälsan och Capio Ätstörningscenter

Styrelse Capio Psykiatri Sydväst AB

Peter Holm - VD Capio Specialistkliniker, ordförande

Stefan Loso - Capio Psykiatri

 

Övriga ledarmöter

Johan Hållander - Controller Capio Hjärnhälsan, Capio Psykiatri Sydväst och Capio Ätstörningscenter