Antabusmottagningen avd 1: Midsommar- samt sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493. OBS - Midsommarafton 22/6 STÄNGT!

LARO/Läkemedel/Öppenvården: Öppettider Midsommar

2018-06-13, 13:37

OBS - Medicinrum och Urinprovstagning på Capio Maria Wolmar Yxkullsgatan 25 har torsdagen den 21/6 öppet kl 13-15. Midsommarafton den 22/6 stängt utom LAROs öppenvård som har helgöppet 9.00-11.30 på Midsommarafton. 

Smadit - samverkan i trafiken

Rondell med bilar, en taxi och en buss.

För att minska antalet alkohol- och drogpåverkade i trafiken har flera myndigheter och sjukvården ett samarbete.

SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken) är ett samarbete mellan sjukvården och flera myndigheter för att minska antalet alkohol- och drogpåverkade i trafiken. Tanken är att förare som ertappas för rattfylleri snabbt ska få kontakt med beroendevården, erbjudas vård och därigenom minska risken för återfall.

Capio Maria är en av de mottagningar där föraren kan få hjälp, både med beroendeproblematiken och utredning av körkort.

Oavsett om föraren tackar ja eller nej till kontakt med beroendevården kommer en utredning att ske angående körkortet och ett straff för rattfylleri kommer att dömas ut.