Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Smadit - samverkan i trafiken

Rondell med bilar, en taxi och en buss.

För att minska antalet alkohol- och drogpåverkade i trafiken har flera myndigheter och sjukvården ett samarbete.

SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken) är ett samarbete mellan sjukvården och flera myndigheter för att minska antalet alkohol- och drogpåverkade i trafiken. Tanken är att förare som ertappas för rattfylleri snabbt ska få kontakt med beroendevården, erbjudas vård och därigenom minska risken för återfall.

Capio Maria är en av de mottagningar där föraren kan få hjälp, både med beroendeproblematiken och utredning av körkort.

Oavsett om föraren tackar ja eller nej till kontakt med beroendevården kommer en utredning att ske angående körkortet och ett straff för rattfylleri kommer att dömas ut.