Patientavgifter

Du betalar samma avgifter som inom Stockholms läns landsting i övrigt. Aktuella patientavgifter hittar du på 1177 Vårdguiden.

Avbokning av besök

Om du är förhindrad att komma på ditt inbokade besök är det viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt. Du måste höra av dig senast 24 timmar innan avtalad tid, annars får du betala en avgift för uteblivet besök. 

Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.

Tänk på att hela din behandling är noga utformad och viktig för ditt tillfrisknande. Ett uteblivet besök innebär ett avbrott i din behandling och kan påverka ditt behandlingsresultat.

Meddela återbud på tel 0200-216 215

Om du inte kan komma till ett inbokat besök är det viktigt att du lämnar återbud senast 24 timmar innan avtalad tid.

Läs vidare