Antabusmottagningen avd 1: Sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493.

Mobila teamet sommarstängt!

2018-06-13, 13:37

Mobila teamet har sommarstängt, åter på plats den 13/8. Vi ber att få hänvisa till akutmottagningen under tiden.

Kvalitetsregistret

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.

Capio Maria rapporterar löpande in kvalitetsdata till landstingen men även till nationella kvalitetsregister. Registren följer upp parametrar som symtom, behandling och resultat. 

Capio Maria deltar i följande nationella register:

  • SBR - Svenskt Beroenderegister
  • LAROS - (nationellt kvalitetsregister för läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

Dessutom genomförs interna mätningar som är knutna till hur behandlingen av respektive patient utvecklas. Ett sådant exempel är tillämpningen av analysverktyget Global Assessment of Functioning (GAF) som bidrar till att skapa en sammanfattande klinisk status.