Antabusmottagningen avd 1: Sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493.

Mobila teamet sommarstängt!

2018-06-13, 13:37

Mobila teamet har sommarstängt, åter på plats den 13/8. Vi ber att få hänvisa till akutmottagningen under tiden.

Bandhagshemmet och Ankaret

Bandhagshemmet och Ankaret är två drogfria stödboenden för bostadslösa personer med beroendeproblem och/eller psykiska funktionshinder.

Capio Maria samverkar tillsammans med Stockholms stad och har i uppdrag att under vistelsetiden på boendet vara behjälplig med:

  • läkemedelsadministrering
  • samordningsfunktion gentemot psykiatri och beroendevård
  • bedöma akuta situationer och remittera till lämplig vårdgivare
  • motivationsarbete.

På stödboendena finns en sjuksköterska på heltid, samt en läkare en eftermiddag varannan vecka från Capio Maria. Bokning av plats och informationssamtal görs direkt via socialsekreteraren på stödboendena, se kontaktuppgifter.