Antabusmottagningen avd 1

2018-09-28, 13:37

Slutenvårdens öppenvård (Antabus) flyttar tillbaka ner till Maria Prästgårdsgata 34 A-B måndagen den 8/10. Öppettider är måndag till fredag kl 8.00-15.30. Välkomna!


Smadit - samverkan i trafiken

Rondell med bilar, en taxi och en buss.

För att minska antalet alkohol- och drogpåverkade i trafiken har flera myndigheter och sjukvården ett samarbete.

SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken) är ett samarbete mellan sjukvården och flera myndigheter för att minska antalet alkohol- och drogpåverkade i trafiken. Tanken är att förare som ertappas för rattfylleri snabbt ska få kontakt med beroendevården, erbjudas vård och därigenom minska risken för återfall.

Capio Maria är en av de mottagningar där föraren kan få hjälp, både med beroendeproblematiken och utredning av körkort.

Oavsett om föraren tackar ja eller nej till kontakt med beroendevården kommer en utredning att ske angående körkortet och ett straff för rattfylleri kommer att dömas ut.