Synpunkter på vården

Har du synpunkter på vården? Vi tar emot både ris och ros.

I första hand bör du kontakta personalen på den avdelning/mottagning där du blivit behandlad.

Det finns också möjlighet att kontakta oss via formuläret nedan. Formuläret går till verksamhetschefen för Capio Maria, Annika Andersson.

För att få återkoppling på frågor, måste du ange namn och telefonnummer, alternativt e-postadress.

Formuläret nedan går till vår kvalitetskontroller inom Capio Psykiatri.

Skicka synpunkter och frågor till oss

  • Om du vill bli kontaktad, vänligen välj kontaktsätt du föredrar

I de fall där personal eller verksamhetschef inte kan hjälpa dig, vänder du dig till:

Patientnämnden

Om du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till Patientnämnden. Där kan du framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare.

Patientnämnden Stockholm

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Har du själv eller någon närstående råkat ut för en skada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården kan du göra en anmälan till IVO.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

Patientförsäkringen LÖF

 

Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

Läkemedelsförsäkringen

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

Vid frågor eller synpunkter på vårdens tillgänglighet i länet eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till Sektionen för individuella vårdärenden.

HSF Stockholm

 

1177 Vårdguiden

Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården och tandvården. Du kan ringa 1177, som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.

1177 Vårdguiden Stockholm