Antabusmottagningen avd 1: Midsommar- samt sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493. OBS - Midsommarafton 22/6 STÄNGT!

LARO/Läkemedel/Öppenvården: Öppettider Midsommar

2018-06-13, 13:37

OBS - Medicinrum och Urinprovstagning på Capio Maria Wolmar Yxkullsgatan 25 har torsdagen den 21/6 öppet kl 13-15. Midsommarafton den 22/6 stängt utom LAROs öppenvård som har helgöppet 9.00-11.30 på Midsommarafton. 

Remittenter

Välkommen att remittera dina patienter till oss för specialistbedömning.

 

Capio Maria bedriver frivillig specialiserad beroendevård för patienter över 18 år som har problem med alkohol, narkotika och läkemedel.

Vi utför även neuropsykiatriska utredningar. För att få göra en neuropsykiatrisk utredning hos oss krävs att patienten även har en beroendeproblematik. Remissen ställs till öppenvården där en läkare vidare bedömer om remiss vidare till vårt neuropsykiatriska utredningsteam är meningsfull.