Antabusmottagningen avd 1: Midsommar- samt sommaröppettider

2018-06-13, 13:37

Fr.o.m. den 25/6 flyttas Antabusmottagning på avd 1 till huvudentrén Wollmar Yxkullsgatan 25, plan 1. Drop-in tiderna kommer att vara desamma som tidigare, ni anmäler er i kassan. Telefon 073-9015493. OBS - Midsommarafton 22/6 STÄNGT!

LARO/Läkemedel/Öppenvården: Öppettider Midsommar

2018-06-13, 13:37

OBS - Medicinrum och Urinprovstagning på Capio Maria Wolmar Yxkullsgatan 25 har torsdagen den 21/6 öppet kl 13-15. Midsommarafton den 22/6 stängt utom LAROs öppenvård som har helgöppet 9.00-11.30 på Midsommarafton. 

Öppenvård alkohol/narkotika

Öppenvård gällande alkohol/narkotikaberoende

Adress i TakeCare:
C Maria ÖV Beroende

Postadress:
Capio Maria Öppenvården
Box 17206
104 62 Stockholm

Fax:
08-684 00 331

Patienten kan även själv ringa och boka tid för bedömning på telefonnummer 0200-216 215, mån-fre kl 08-17.