Antabusmottagningen avd 1

2018-09-28, 13:37

Slutenvårdens öppenvård (Antabus) flyttar tillbaka ner till Maria Prästgårdsgata 34 A-B måndagen den 8/10. Öppettider är måndag till fredag kl 8.00-15.30. Välkomna!


Akutmottagningen

Akutmottagningen

Adress i TakeCare:
C Maria Akut

Postadress:
Capio Maria Akutmottagning
Box 17206
104 62 Stockholm

Fax:
08-684 00 406