Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Akut beroendevård

Capio Marias akutmottagning har öppet dygnet runt för dig som är i behov av akut beroendevård. Du behöver inte boka tid utan är välkommen att ringa eller besöka oss direkt.

Vi bedriver frivillig specialiserad beroendevård för dig som har fyllt 18 år och har problem med alkohol, narkotika och läkemedel. Du är välkommen oavsett vilken substans du använder, och vid besöket kan du vara nykter eller påverkad. Du får däremot inte ta med dig alkohol eller droger in på akutmottagningen. All behandling sker under tystnadsplikt.

Vi jobbar kontinuerligt på att förbättra vårdmiljön. Vårt mål är att erbjuda en god vårdmiljö då det påverkar tillfrisknandet. Vi eftersträvar trivsel och att ha en lugnande atmosfär, vilket leder till färre hot- och våldssituationer.

På akutmottagningen bedöms ditt behov

När du kommer till akutmottagningen görs en första bedömning av en sjuksköterska eller skötare och du får blåsa i en alkometer. Därefter får du träffa en läkare som bedömer om det finns behov av inläggning på vår vårdavdelning, eller om det finns behov av annan sjukhusvård.

Beroende på omständigheter kan det även vara så att du hänvisas till socialtjänsten, om samordnade insatser behövs.

Till akutmottagningen kommer även patienter som har en överenskommelse med socialtjänsten om avgiftning innan placering på till exempel ett behandlingshem.

Vi erbjuder även information och rådgivning till patienter, anhöriga, vårdgrannar och allmänheten.

Läs vidare