Antabusmottagningen avd 1

2018-09-28, 13:37

Slutenvårdens öppenvård (Antabus) flyttar tillbaka ner till Maria Prästgårdsgata 34 A-B måndagen den 8/10. Öppettider är måndag till fredag kl 8.00-15.30. Välkomna!


Akut beroendevård

Capio Marias akutmottagning har öppet dygnet runt för dig som är i behov av akut beroendevård. Du behöver inte boka tid utan är välkommen att ringa eller besöka oss direkt.

Vi bedriver frivillig specialiserad beroendevård för dig som har fyllt 18 år och har problem med alkohol, narkotika och läkemedel. Du är välkommen oavsett vilken substans du använder, och vid besöket kan du vara nykter eller påverkad. Du får däremot inte ta med dig alkohol eller droger in på akutmottagningen. All behandling sker under tystnadsplikt.

Vi jobbar kontinuerligt på att förbättra vårdmiljön. Vårt mål är att erbjuda en god vårdmiljö då det påverkar tillfrisknandet. Vi eftersträvar trivsel och att ha en lugnande atmosfär, vilket leder till färre hot- och våldssituationer.

På akutmottagningen bedöms ditt behov

När du kommer till akutmottagningen görs en första bedömning av en sjuksköterska eller skötare och du får blåsa i en alkometer. Därefter får du träffa en läkare som bedömer om det finns behov av inläggning på vår vårdavdelning, eller om det finns behov av annan sjukhusvård.

Beroende på omständigheter kan det även vara så att du hänvisas till socialtjänsten, om samordnade insatser behövs.

Till akutmottagningen kommer även patienter som har en överenskommelse med socialtjänsten om avgiftning innan placering på till exempel ett behandlingshem.

Vi erbjuder även information och rådgivning till patienter, anhöriga, vårdgrannar och allmänheten.

Läs vidare